หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังหมัน
www.wangmun.go.th
ศาสนสถานที่สำคัญ
แหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน
ตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังหมัน
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังหมัน
1
2
3
 
 
นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
โทร. 091-841-4500
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @wangmun2567
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมตลิ่งและคันดินป้องกันน้ำท่วม ที่ถูกน้ำกัดเซา [ 25 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศ การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มบางจาก หมู่ที่ [ 25 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 56 
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างบ้านป้าหว่าง) หมู่ที่ ๓ โด [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านหมอกบ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท ๔๙๗๒ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 2 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service และ Line Official Account โดยวิธีเฉ [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมั [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ้านคนพิการ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายแก้ว - แม่น้ำวัง หมู่ที่ [ 22 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายแก้ว - แม่น้ำวัง หมู่ที่ [ 22 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายแก้ว - แม่น้ำวัง หมู่ที่ [ 22 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณบ้านนายแก้ว - แม่น้ำวัง หมู่ที่ [ 22 มี.ค. 2567 ]

 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1523  [ 9 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1525 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 9 เม.ย. 2567 ]
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1504  [ 9 เม.ย. 2567 ]
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
   
   
 
ด่วนมาก กำหนดประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับสูง [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 53 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 78 
เรื่องได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเด่นผาแต้ม ม.9 ต.ท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 38 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 35 
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 41 
แนวทางสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 77 
ตอบแบบสำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อ ครู ข ผู้เล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 116 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อทำหน้าที่ ครู ข หรือผู้เล่าเรื่องประวัตืศาสตร์ชาติไทย [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 100 
การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 68 
แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 72 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การเปลี่ยนผ่านวิธีเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 67 
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส่วมสาผธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 72 
ขอความร่วมมือยกระดับดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 47 
แจ้งดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดดรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 56 
เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ ๒ ฉบับ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 135 
   
   
 
อบต.ประดาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่อสร้างสะพานทางน้ำล้น ณ หมู่1บ้านทุ่งกง ต [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด งานโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตา เเละการแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนในกลุ่มผู้ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน ประกาศเรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการงานประเพณีท้องถิ่นรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.วังจันทร์ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่กาษา การประชุมมอบนโยบาย Do & Don'ts [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่สลิด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.อุ้มผาง โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กุ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์การรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสายลวด [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหมัน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ดำเนินการล้างถังกรองน้ำประปาและสวนทรายถัง​กรองน้ำประปา [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ดำเนินการนำรถแบคโฮขุดฝังกลบซากวัวของชาวบ้าน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่วะหลวง โครงการอนุรักา์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประม [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
   
   
 


ทต.สามเงา ซื้อสายดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ข [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.สามเงา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน ประจ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่กาษา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักน้ำใส คสล.หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่กาษา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ่อพักน้ำใส คสล.หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ท้องฟ้า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน 1175 ถึงบ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ [ 17 เม.ย. 2567 ]


ทต.ท่าสายลวด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ สำหรับห้องด้วยวิธีแลกเปลี่ยนและ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่สลิด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลโยธิน (แนวเดิม) [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่สลิด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพหลโยธิน (แนวเดิม) [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่หละ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ประดาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยริมทุ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าตะคร้อ ตำบลประดาง อำเ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่ท้อ จ้างเหมารถบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการยุวชนคนดีศรีแม่ท้อ ประจำปี 2567 โดยวิธ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.มหาวัน จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่สอง จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เม [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่สอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.อุ้มผาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตากออก ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีง [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตากออก ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 250 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตากออก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถอเนกประสงค์ (กระเช้า) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จำนว [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่ระมาด จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเสาร์แก้ว แก้วมา หมู่ที่ ๓ [ 17 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังหิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๕.๐๐ เมต [ 17 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ดูทั้งหมด
   
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ -
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
ดูทั้งหมด
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้อง การยื่นขอซ่อมแซมไฟฟ้า
/โคมไฟสาธารณะ/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
แบบคำร้อง ขอความอนุเคราะห์รถฉุกเฉิน (EMS) คำร้องทั่วไป
 
 
     
 
 
     
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.วังหมัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
กระดานสนทนา
WEBBOARD
 
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (19 ม.ค. 2566)    อ่าน 582  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 4901  ตอบ 0  
การจ่ายเบี้ยยังชีพ (13 ม.ค. 2565)    อ่าน 571  ตอบ 3  
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-800-081 , 086-449-8156 โทรสาร : 055-800-081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
จำนวนผู้เข้าชม 4,329,131 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-841-4500
 
อบต.วังหมัน
CLICK